Θέλετε να παραγγείλετε αυτό το πολυτελές σε περιορισμένη διάθεση προϊόν?

Επιλέξτε προϊόν, το οποίο θέλετε να κατασκευαστεί ειδικά για εσάς. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας με ακρίβεια. Η διεύθυνση θα θεωρηθεί ως διεύθυνση παράδοσης. Κατόπιν Μετά την ταυτοποίηση θα σας αποσταλούν στοιχεία πληρωμής. Μετά την καταβολή του τιμήματος αρχίζουμε άμεσα στην κατασκευή του επιλεγμένου προϊόντος.


Παρακαλώ δηλώστε πληροφορίες περί του προσώπου, εταιρείας, οργανισμού ή ιδρύματος, στο οποίο θέλετε να βοηθήσετε:

(εφόσον δεν θα συμπληρώσετε αυτό το σημείο, θα ορίσουμε εμείς, ποιος και πότε θα λάβει βοήθεια)

Διεύθυνση


DIAMOND ORIGINAL s.r.o.
Nádražní 24, 301 00 Plzeň
CZ

Τηλέφωνο


+420 777 688 880